สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

ร่วมระดมเงินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าวิจัย

ร่วมระดมเงินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าวิจัย

องค์กรสามแห่งที่เป็นตัวแทนของผู้นำของมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม และวิชาชีพต่างๆ ได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการลงทุนภาครัฐมากขึ้นเพื่อทำให้เดนมาร์กเป็นขุมพลังแห่งการวิจัยสมาพันธ์อุตสาหกรรมเดนมาร์ก ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท 10,000 แห่ง มหาวิทยาลัยเดนมาร์ก ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพแห่งเดนมาร์ก ซึ่งมีสมาชิก 325,000 คน ออกรายงาน 24...

Continue reading...