เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัย – การเรียกร้องให้ดำเนินการ

เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัย – การเรียกร้องให้ดำเนินการ

เว็บสล็อตออนไลน์ ในช่วงเวลาที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยและการรวมกลุ่มของผู้อพยพกลายเป็นคำถามเชิงนโยบายที่สำคัญในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางและการสนับสนุนสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพซึ่งรวมถึงการรับรองคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยและการสนับสนุนโครงการการศึกษาและบูรณาการผู้ลี้ภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการริเริ่มหลายอย่างโดยรัฐบาลและองค์กรข้ามชาติ ควรเน้นย้ำ สนับสนุน และขยายเพื่อเพิ่มผลกระทบและประสิทธิผล

ความท้าทายของผู้ลี้ภัย

ตามสิ่งพิมพ์ของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำปี 2559 Global Trends: Forced displacement in 2015มีผู้ลี้ภัยและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นอย่างน้อย 65.3 ล้านคนในโลก รวมถึง 3.7 ล้านคนที่ไร้สัญชาติ

จากตัวเลขนี้ 21.3 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัย ในขณะที่ 40.8 ล้านคนเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ และ 3.8 ล้านคนเป็นผู้ขอลี้ภัย ในปี 2015 เพียงปีเดียว มีผู้พลัดถิ่นใหม่ประมาณ 12.4 ล้านคนเนื่องจากความขัดแย้งหรือการกดขี่ข่มเหง และมากกว่า 1 ล้านคนเดินทางมายังยุโรปทางทะเล

ในปี 2558 จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นคิดเป็น 0.9% ของประชากร 7.3 พันล้านคนทั่วโลก ประชากรที่เปราะบางเหล่านี้ การศึกษาและอาชีพต้องหยุดชะงักทั้งๆ ที่สำเร็จการศึกษาและ-หรือมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อและใช้ชีวิตตามปกติ สมควรได้รับความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ

เมื่อพิจารณาว่าองค์การสหประชาชาติใช้เวลา 15 ปีในการยุติความยากจนขั้นรุนแรงสำหรับคนนับพันล้านคน ประชาคมระหว่างประเทศควรมีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นเป็นปกติ

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสถานการณ์เลวร้ายลงจากวิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปที่กำลังดำเนินอยู่ ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลให้ความยากจนรุนแรงเพิ่มขึ้น ความไม่สงบทางสังคม การสูญหายของมรดกทางวัฒนธรรม และแม้กระทั่งลดโอกาสสำหรับนักวิทยาศาสตร์และผู้นำในอนาคตที่จะมีส่วนร่วมในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในโลกที่ใช้ร่วมกันของเรา

นอกเหนือจากการให้อาหารและที่พักพิงแล้ว 

ประชาคมระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้ลี้ภัย การศึกษามีศักยภาพมหาศาลในการอำนวยความสะดวกในการบูรณาการของผู้ลี้ภัย ส่งเสริมความพอเพียง สร้างขีดความสามารถในการดำเนินชีวิตตามปกติ และมีส่วนร่วมในชุมชนทั่วโลก

การตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยและสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถศึกษาต่อได้จะช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจ้าบ้านและส่วนอื่นๆ ของโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ลี้ภัยและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ที่อาจสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนโลกที่สงบสุข ยั่งยืน และก้าวหน้า สล็อตออนไลน์